2009 De Roode Leeuw (Gouda)

Volgens het opschrift op de baard van stellingkorenmolen De Roode Leeuw is de molen gebouwd in 1771. De geschiedenis van de molen is echter honderd jaar ouder. De voorganger van de korenmolen was een in 1619 gebouwde wipkorenmolen met stelling. Van dit zeldzame type korenmolen zijn er nog twee t.w. de molen Nieuw Leven (voorheen De Zwaluw), bouwjaar rond 1810, in Hazerswoude-Dorp. Deze molen was van oorsprong een poldermolen. De tweede molen van dit type vinden wij in Weesp, molen ’t Haantje aan de Stammerdijk. Deze molen is gebouwd ca. 1820. In 1727 werd de wipmolen in Gouda verbouwd tot een ronde stenen stellingkorenmolen. Ruim veertig jaar later werd de molen in 1771 (vermoedelijk na een grote brand) volledig gerestaureerd. De molen is vele malen van eigenaar verwisseld. De laatste particuliere eigenaar was C.K. Galema die het maalbedrijf stop zette en de molen in 1926 voor Fl. 4800,- overdeed aan de gemeente Gouda, met het beding dat tot 1952 de molen niet gebruikt mocht worden voor de graanhandel. In de Tweede Wereldoorlog werd het binnenwerk van de molen (op het bovenwiel na) opgestookt als brandhout. Sindsdien heeft de molen jarenlang er zeer vervallen bijgestaan. In 1980 ontstond bij de gemeente Gouda (in 1926 eigenaar geworden van de molen) het plan om de molen te restaureren. In 1985 werd Marcel Koop als molenaar aangesteld. Aanvankelijk zou de molenaar in een woning naast de molen gaan wonen. De gemeente Gouda stelde echter de voorwaarde dat in de molen de oorspronkelijke molenaarswoning zou worden gebouwd. Dat had te maken met het feit dat de molen in een wijk stond die was uitgeroepen als stadsvernieuwingswijk. Door de woonfunctie in de molen was het mogelijk meer subsidiegelden te verkrijgen. Het geld nodig voor de restauratie kwam van de gemeente Gouda, de Provincie en Monumentenzorg. In 2011 onderging de romp een ingrijpende restauratie om een eind te maken aan de chronische "stenenmolenziekte" (lekken van regenwater naar binnen) van deze molen. In juni 2012 kon de molen feestelijk weer in gebruik worden genomen.

bron <a href="http://www.flourpower.nl/"_blank" > www.flourpower.nl